X
GO

 

Představení portálu FONS Portal

FONS Portal je nová webová aplikace, jejímž cílem je zlepšit a zefektivnit komunikaci mezi společností STAPRO s.r.o. a jejich zákazníky či partnery. Velkou výhodou tohoto portálu je systém přihlašování prostřednictvím Single Sign On, který umožňuje uživatelům zadat přihlašovací údaje (jméno a heslo) tak, že dostanou přístup k mnoha aplikacím. Tento proces autentizuje uživatele ke všem aplikacím, na které má v rámci systému povolený přístup a eliminuje tak další výzvy k zadání přihlašovacích údajů při přechodu z jedné aplikace do druhé. 

FONS Portal se tak stane vstupní branou pro všechny dílčí projekty, jako jsou např. HelpDesk, Webdiář (online služba objednávání lékařské péče) a e-Learning.

Dále také umožní uživatelům online přístup k aktuálním informacím souvisejících s problematikou zdravotnictví a zdravotnické informatiky.

 

 

Tato stránka používá cookies pouze pro nezbytné technické poskytnutí služby, cookies jsou časově omezeny pouze na poskytování dotčené služby.
Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005. Info