X
GO

Prohlášení o soukromí - Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Provozovatel portálu

Stapro, s.r.o., IČ 135 83 531, se sídlem Pardubice - Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí 51, PSČ 530 02, obchodní společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, oddíl C, vložka 148,

Provozovatel provozuje a spravuje internetový portál https://www.fonsportal.cz jehož cílem je zlepšit a zefektivnit komunikaci mezi společností Stapro, s.r.o. a svými zákazníky. Výhodou tohoto portálu je přihlašování prostřednictvím Single Sign On, které umožňuje uživatelům po přihlášení přístup k mnoha aplikacím a jehož prostřednictvím poskytuje třetím osobám další služby.

Společnost Stapro, s.r.o. poskytuje zákazníkům a uživatelům portálu FONS Portal ochranu osobních údajů.

Prohlášení zákazníka

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. se zavazuje chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které Vám poskytnou nejlepší a bezpečné zážitky online. Toto prohlášení o soukromí se týká webového portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a řídí zpracování osobních údajů. Použitím webového portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Používáním portálu prohlašujete, že jste se seznámili s obsahem tohoto prohlášení a souhlasíte s postupy zpracování Vašich osobních údajů popsanými v tomto prohlášení, a to pro účely realizace služby a pro účely poskytování služby portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a zasílání informací a obchodních sdělení.

Sběr Vašich osobních údajů

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. shromažďuje a dále zpracovává (zejména uchovává a používá v souvislosti s poskytováním služeb portálu) Vaše osobní údaje jako je emailová adresa, jméno, domácí či pracovní adresa nebo telefonní číslo. FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. také sbírá anonymní demografické informace, které Vám nejsou jedinečné jako je PSČ, věk, pohlaví, záliby, zájmy či obliby. Používáním portálu se zavazujete uvádět své osobní údaje správně a pravdivě, v případě změny se zavazujete bez zbytečného odkladu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. informovat.

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. také automaticky sbírá informace o hardwaru a softwaru Vašeho počítače jako je Vaše IP adresa, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu a odkazované adresy webových stránek. Tyto informace používá FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. k provozu služby, k zachování její kvality a k poskytování obecných statistik o používání webových stránek FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

Používáním portálu souhlasíte se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů.

Mějte, prosím, na paměti, že pokud přímo uvedete Vaše osobní či citlivé informace v diskuzních skupinách FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., pak mohou být sesbírány a použity jinými. Poznámka: Společnost Stapro, s.r.o. neodpovídá za zneužití osobních údajů uvedených v diskusních skupinách (nebo údajů uvedených nad rámec údajů požadovaných portálem, např. uvedených v diskusních skupinách), přičemž nečte žádnou Vaši soukromou online komunikaci.

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Vám doporučuje, abyste si zkontrolovali prohlášení o soukromí webových stránek, na které se budete chtít odkazovat z FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., abyste rozuměli tomu, jak takové webové stránky sbírají, používají a sdílí Vaše informace. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. není odpovědný za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a rodinu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. webových stránek.

Použití Vašich osobních údajů – účel zpracování osobních údajů

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. shromažďuje, ukládá a používá Vaše osobní údaje k provozu webových stránek FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a k vykonání služeb, které jste požadovali. FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. také používá údaje spojené s Vaší osobou, abyste byli informováni o jiných produktech a službách dostupných na portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. a u jeho společníků. FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Vás také může kontaktovat pomocí průzkumů, které zjišťují Váš názor na současné služby nebo možné nové služby, které budou nabízeny.

Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsme povinni Vám tuto informaci předat. Za poskytnutí informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zpracováním Vašich osobních údajů může FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. v souladu se zákonem pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Používáním portálu prohlašujete, že jste srozuměni s účelem zpracování Vašich osobních údajů a souhlasíte se způsobem jejich zpracování.

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. prohlašuje, že bez Vašeho souhlasu neprodává, nepůjčuje ani nepronajímá seznam svých zákazníků dalším stranám. FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Vás může čas od času kontaktovat jménem externích obchodních partnerů o určitých nabídkách, které by Vás mohly zajímat. V takových případech nebudou Vaše jedinečné osobní údaje (email, jméno, adresa, telefonní číslo) dány dalším stranám. Navíc může portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. sdílet data s důvěrnými partnery, kteří nám pomohou provést statistické analýzy, zaslat Vám email nebo klasickou poštu, poskytnout zákaznickou podporu nebo zařídit dodávky. Všem takovým dalším stranám je zakázáno použít Vaše osobní údaje kromě těch, které potřebují k provedení těchto služeb pro FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., a vyžaduje se, aby zachovaly důvěrnost Vašich informací.

Používáním portálu souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se službami portálu FONS Portál společnosti Stapro, s.r.o. a dále souhlasíte se zasíláním příležitostných obchodních sdělení společnosti Stapro, s.r.o.

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nepoužívá či nezveřejňuje citlivé osobní údaje, jako je rasa, náboženství nebo politická příslušnost bez Vašeho výslovného souhlasu.

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. sleduje webové stránky, které naši zákazníci navštíví na portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., abychom rozpoznali, jaké služby portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. jsou nejoblíbenější. Tato data jsou použita k doručení přizpůsobeného obsahu a reklamy na portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. uživatelům, jejichž chování ukazuje, že mají zájem o určitou oblast.

Webové stránky FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. zveřejní Vaše osobní údaje bez oznámení, jen když to bude vyžadovat instituce, která má k tomu zákonné oprávnění, nebo pokud si myslíme v dobré víře, že takové jednání je nezbytné pro: (a) dodržování nařízení zákona nebo podrobení se soudnímu procesu o portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.; (b) chránění a obranu práv či vlastnictví portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.; a (c) jednání při kritických situacích k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo veřejnosti.

Použití cookie

Webové stránky FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. používají "cookie", aby Vám pomohly personalizovat Váš online zážitek. Cookie je textový soubor, který umístí webový server na Váš pevný disk. Cookie nemůže být použito k běhu programů či doručení virů do Vašeho počítače. Cookie jsou Vám jednoznačně přiřazeny a mohou být přečteny webovým serverem v doméně, která Vám cookie vydala.

Jeden z hlavních důvodů pro použití cookie je poskytnout vhodnou možnost k úspoře Vašeho času. Účel cookie je říct webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku. Například když si personalizujete stránky FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo se zaregistrujete na portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo jeho službách, cookie pomohou portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. vyvolat Vaše určité informace při následných návštěvách. To zjednodušuje zaznamenávání Vašich osobních údajů jako je adresa plátce, adresa pro dodávky a tak dále. Při návratu na stejné webové stránky FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. mohou být vyvolány informace, které jste předtím zadali, abyste mohli jednoduše vyžívat možnosti portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o., které jste si přizpůsobili.

Máte možnost přijmout nebo odmítnout cookie. Většina webových prohlížečů cookie automaticky přijímají, ale Vy můžete obvykle změnit nastavení prohlížeče, aby cookie odmítl, pokud si to přejete. Pokud zvolíte odmítnutí cookie, nezažijete všechny interaktivní možnosti služeb portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nebo stránek, které navštívíte.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. chrání Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Přenos osobních údajů (jako je číslo kreditní karty) na jiné webové stránky je chráněný pomocí šifrování jako je protokol Secure Socket Layer (SSL).

FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. se zavazuje, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služby portálu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Užíváním portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byly poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete ve vztahu k portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti STAPRO  s.r.o.


Změny tohoto prohlášení

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. je oprávněn aktualizovat (měnit či doplňovat) toto Prohlášení o soukromí, aby odrážel reakce podniků a zákazníků. Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Vás vyzývá, abyste pravidelně sledovali toto prohlášení, abyste tak zůstali informovaní o způsobu ochrany Vašich informací na portálu FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. Případnou aktualizací však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá Vám nebo společnosti STAPRO s.r.o. po dobu účinnosti předchozího znění Prohlášení o soukromí. Tímto udělujete výslovný souhlas s jednostrannou změnou tohoto Prohlášení o soukromí provedenou společností STAPRO  s.r.o., pokud nebude k Vaší neúměrné tíži.

Jednotlivá ustanovení tohoto Prohlášení o soukromí nejsou dotčena zánikem služby poskytované portálem FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o.

 

Kontaktní informace

Portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. uvítá Vaše připomínky k tomuto Prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že portál FONS Portal společnosti Stapro, s.r.o. nesplnil toto Prohlášení o soukromí, tedy že zpracování Vašich osobních údajů není prováděno v souladu s tímto Prohlášení o soukromí a zákonem, kontaktujte nás na adrese stapro@stapro.cz . Závadný stav, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete dále žádat vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Shledáme-li Vaši žádost podle předchozí věty oprávněnou, neprodleně odstraníme závadný stav. Vždy použijeme komerčně rozumné úsilí, abychom problém rychle určili a napravili. Tímto není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.